Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 363

Номер на тръжна процедура: 363

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Пазарджик

Населено място: с. Нова махала

Област: Пазарджик

Описание: Сграда ( бивша ветеринарна лечебница) с идентификатор 51874.501.780.1, разположена в ПИ с идентификатор 51874.501.780 по КККР на с. Нова махала, общ. Батак със застроена площ 74 кв.м., брой етажи:1, Предназначение: Селскостопанска сграда.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 04.04.2022

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи: 30.03.2022

Валидност на процедурата: 03.06.2022

Идентификатор на имота: 51874.501.780.1

Индивидуализация на обекта: Сградата е разположена на ул. Търговска

Площ: 74.00

Местонахождение на имота: с. Нова махала, общ. Батак

Начална тръжна цена: 4250.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 300.00 лв. без ДДС

Депозит: 600.00 лв. без ДДС