Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 357

Номер на тръжна процедура: 357

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Пазарджик

Населено място: с. Баня

Област: Пазарджик

Описание: Имот – частна държавна собственост, представляващ бивша ветеринарна лечебница в с. Баня, общ. Панагюрище, състояща се от двуетажна сграда ( лечебница) със застроена площ 137,60 кв.м. и едноетажна сграда (стационар) със застроена площ 51,20 кв.м., подробно описани в АДС №7959/13.12.2021 г.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 08.03.2022

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи: 02.03.2022

Валидност на процедурата: 12.05.2022

Идентификатор на имота:

Индивидуализация на обекта: Сградите са разположени в УПИ XIV, кв.42

Площ: 188.80

Местонахождение на имота: с. Баня, общ. Панагюрище

Начална тръжна цена: 13315.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 650.00 лв. без ДДС

Депозит: 1800.00 лв. без ДДС