Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 353

Номер на тръжна процедура: 353

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Пазарджик

Населено място: Сърница

Област: Пазарджик

Описание: Масивна сграда с пл.№ 501.550.1 със застроена площ 165 кв.м., ет. 1/2 , разположена в имот пл. №550 от Кадастрален район 501 на гр. Сърница, общ. Сърница, обл. Пазарджик, Предназначение: Здравно заведение.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 18.04.2022

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи: 13.04.2022

Валидност на процедурата: 18.04.2022

Идентификатор на имота:

Индивидуализация на обекта: Сградата се намира на ул."Свобода" №20 и представлява бивша ветеринарна лечебница

Площ: 165.00

Местонахождение на имота: гр. Сърница

Начална тръжна цена: 32880.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 2000.00 лв. без ДДС

Депозит: 5000.00 лв. без ДДС