Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 318

Номер на тръжна процедура: 318

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Пазарджик

Населено място: Величково

Област: Пазарджик

Описание: ПИ с идентификатор 10505.1.910 с площ 1605 кв.м., ведно с построената в него сграда с идентификатор 10505.1.910.1 със застроена площ 157 кв.м.; Брой етажи:2; Предназначение: Селскостопанска сграда; Номер по предходен план: 000910, п. I- Ветеринарна лечебница

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 11.10.2021

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи: 06.10.2021

Валидност на процедурата: 06.12.2021

Идентификатор на имота: 10505.1.910

Индивидуализация на обекта: Бивша ветеринарна лечебница

Площ: 1605.00

Местонахождение на имота: с. Величково, общ. Пазарджик

Начална тръжна цена: 24200.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 1000.00 лв. без ДДС

Депозит: 500.00 лв. без ДДС