Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 285

Номер на тръжна процедура: 285

Продавач: "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД

Населено място: гр. Септември

Област: Пловдив

Описание: „Поземлен имот с идентификатор 66264.601.1 с площ 1104 кв.м., ведно с трайно прикрепено съоръжение „Метален склад” с идентификатор 66264.601.1.1 със застроена площ 516 кв.м“, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, находящ се в гр. Септември, Локомотивно депо Септември

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 01.06.2021

Начален час на търга: 10:00

Крайна дата за подаване на документи: 27.05.2021

Валидност на процедурата: 05.06.2021

Идентификатор на имота: 66264.601.1

Индивидуализация на обекта:

Площ: 1104.00

Местонахождение на имота: гр. Септември

Начална тръжна цена: 35348.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 1767.00 лв. без ДДС

Депозит: 17674.00 лв. без ДДС

Изискуеми документи

Тръжна документация