Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 182

Номер на тръжна процедура: 182

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Видин

Населено място: с. Връв

Област: Видин

Описание: Поземлен имот №831 с площ 400 кв.м., ведно с построената в него масивна жил. сграда с площ 56 кв.м., находящ се в oбл. Видин, общ. Брегово, по плана на с. Връв, кв. 6А

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 14.01.2021

Начален час на търга: 13:30

Крайна дата за подаване на документи: 11.01.2021

Валидност на процедурата: 15.01.2021

Идентификатор на имота:

Индивидуализация на обекта:

Площ: 400.00

Местонахождение на имота: oбл. Видин, общ. Брегово, по плана на с. Връв, кв. 6А

Начална тръжна цена: 1710.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 150.00 лв. без ДДС

Депозит: 100.00 лв. без ДДС