Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 723

Номер на тръжна процедура: 723

Продавач: "СЪОБЩИТЕЛНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ" ЕАД

Населено място: Сливен

Област: Сливен

Описание: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда: Апартамент № 34, с идентификатор 67338.525.115.1.34, разположен на IX /девети/ етаж и състоящ се от: дневна, спалня, кухня, баня-тоалетна и мокро помещение, със застроена площ от 66,30 кв. м., с избено помещение № 34, с полезна площ от 5,32 кв.м., с 1,73 кв.м. идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху терена, представляващ поземлен имот с идентификатор 67338.525.115, конструкция – стоманобетонна, построена през 1986 г., находящ се в гр. Сливен, кв. Българка, бл. 18, ет. 9. Ап. 34.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: Няма

Начален час на търга: 10:30

Крайна дата за подаване на документи:

Валидност на процедурата: 18.12.2023

Идентификатор на имота: 67338.525.115.1.34

Индивидуализация на обекта:

Площ: 66.30

Местонахождение на имота: гр. Сливен, кв. Българка, бл. 18, ет. 9. Ап. 34.

Начална тръжна цена: 109300.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 1093.00 лв. без ДДС

Депозит: 5465.00 лв. без ДДС