Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 648

Номер на тръжна процедура: 648

Продавач: АППК

Населено място: гр. Варна

Област: Варна

Описание: Моторен ферибот „Героите на Одеса“ (ро-ро железопътен ферибот), вписан в Регистъра на корабите в пристанище Варна, с регистров № 256, том ІV, стр. 109, с основни характеристики: бруто тонаж 19 518; нето тонаж 5856; максимална дължина 185,40 м; максимална широчина 26,00 м; височина на борда 15,20 м, с 2 главни двигателя, тип 10 К 45 GF, с обща номинална мощност 2 х 6472 kW, съгласно удостоверение за регистрация № 12198 от 22 януари 2008г. на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ и с IMO номер 7529964, съгласно SAFETY MANAGEMENT CERTIFICATE, обособена част от имуществото на „Български морски квалификационен център“ ЕАД, гр. Варна

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: Няма

Начален час на търга: 13:00

Крайна дата за подаване на документи:

Валидност на процедурата: 23.06.2023

Идентификатор на имота:

Индивидуализация на обекта: Моторен ферибот „Героите на Одеса“ (ро-ро железопътен ферибот), вписан в Регистъра на корабите в пристанище Варна, с регистров № 256, том ІV, стр. 109

Площ: 0.00

Местонахождение на имота: „Български морски квалификационен център“ ЕАД, гр. Варна

Начална тръжна цена: 5800000.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 300000.00 лв. без ДДС

Депозит: 1100000.00 лв. без ДДС