Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 647

Номер на тръжна процедура: 647

Продавач: АППК

Населено място: гр. София

Област: София

Описание: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.4359.190.2.25 със застроена площ 48,79 кв. м, разположен на етаж 0, вх. А, бл. 169, ж.к. Люлин-10, район „Люлин“, София, Столична община, област София (столица), обособена част от имуществото на „Транспортно строителство и възстановяване“ ЕАД, гр. София

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: Няма

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи:

Валидност на процедурата: 23.06.2023

Идентификатор на имота: 68134.4359.190.2.25

Индивидуализация на обекта: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.4359.190.2.25 със застроена площ 48,79 кв. м, разположен на етаж 0, вх. А, бл. 169, ж.к. Люлин-10, район „Люлин“, гр. София, обособена част от имуществото на „Транспортно строителство и възстановяване“ ЕАД, гр. София

Площ: 48.97

Местонахождение на имота: ж.к. Люлин-10, гр. София

Начална тръжна цена: 61000.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 3000.00 лв. без ДДС

Депозит: 11000.00 лв. без ДДС