Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 633

Номер на тръжна процедура: 633

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Стара Загора

Населено място: Чирпан

Област: Стара Загора

Описание: АПАРТАМЕНТ №6, представляващ: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 81414.502.3731.3.6 по КККР на гр. Чирпан, община Чирпан, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-1540/03.09.2018 г. на ИД на АГКК, последно изменение на КККР, засягащо самостоятелния обект, е от 12.10.2020 г., адрес на имота: гр. Чирпан, ж.к. „Младост“ бл. 16, вх. А, ет. 2, ап. 6, намиращ се на етаж 2 в сграда с идентификатор 81414.502.3731.3, предназначение: Жилищна сграда – многофамилна, разположена в поземлен имот с идентификатор 81414.502.3731, предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент – в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: 65,04 кв. м, състоящ се от: дневна, кухня, спалня, коридор, баня - тоалетна и две тераси, ИЗБА №9 с площ 6,03 кв. м, конструкция – пан. СтбК, постр. 1990 г.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: Няма

Начален час на търга: 14:00

Крайна дата за подаване на документи:

Валидност на процедурата: 24.07.2023

Идентификатор на имота: 81414.502.3731.3.6

Индивидуализация на обекта:

Площ: 65.04

Местонахождение на имота: Чирпан

Начална тръжна цена: 33050.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 1000.00 лв. без ДДС

Депозит: 5000.00 лв. без ДДС