Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 632

Номер на тръжна процедура: 632

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Стара Загора

Населено място: Чирпан

Област: Стара Загора

Описание: АПАРТАМЕНТ №34 - САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 81414.502.3731.3.34 по КККР на гр. Чирпан, община Чирпан, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-1540/03.09.2018 г. на ИД на АГКК, последно изменение на КККР, засягащо самостоятелния обект, е от 12.10.2020 г., адрес на имота: гр. Чирпан, ж.к. „Младост“ бл. 16, вх. В, ет. 2, ап. 34, намиращ се на етаж 2 в сграда с идентификатор 81414.502.3731.3, предназначение: Жилищна сграда – многофамилна, разположена в поземлен имот с идентификатор 81414.502.3731, предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент – в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: 79,38 кв. м, състоящ се от: дневна, кухня, спалня, мокро помещение, дрешник, коридор, баня - тоалетна и тераса, ИЗБА №1 с площ 4,64 кв. м, конструкция – ЕПЖС, постр. 1991 г.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: Няма

Начален час на търга: 13:30

Крайна дата за подаване на документи:

Валидност на процедурата: 24.07.2023

Идентификатор на имота: 81414.502.3731.3.34

Индивидуализация на обекта:

Площ: 79.38

Местонахождение на имота: Чирпан

Начална тръжна цена: 41800.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 2000.00 лв. без ДДС

Депозит: 5000.00 лв. без ДДС