Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 631

Номер на тръжна процедура: 631

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Стара Загора

Населено място: Чирпан

Област: Стара Загора

Описание: АПАРТАМЕНТ №62 - САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 81414.501.136.2.62 по КККР на гр. Чирпан, община Чирпан, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-1540/03.09.2018 г. на ИД на АГКК, последно изменение на КККР, засягащо самостоятелния обект, е от 12.10.2020 г., адрес на имота: гр. Чирпан, ул. „Д-р Петър Генов“ №12, вх. В, ет. 8, ап. 62, намиращ се на етаж 8 в сграда с идентификатор 81414.501.136.2, предназначение: Жилищна сграда – многофамилна, разположена в поземлен имот с идентификатор 81414.501.136, предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент – в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: 52,77 кв. м, състоящ се от: дневна, кухня, спалня, коридор, баня - тоалетна и тераса, заедно с ИЗБА №58 с площ 6,14 кв. м и ТАВАН №52 с площ 5,86 кв. м, конструкция – ППП, постр. 1981 г.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: Няма

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи:

Валидност на процедурата: 24.07.2023

Идентификатор на имота: 81414.501.136.2.62

Индивидуализация на обекта:

Площ: 52.77

Местонахождение на имота: Чирпан

Начална тръжна цена: 28970.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 1000.00 лв. без ДДС

Депозит: 5000.00 лв. без ДДС