Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 620

Номер на тръжна процедура: 620

Продавач: БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД

Населено място: Харманли

Област: Хасково

Описание: 43,58/1023 идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 77181.11.20З, находящ се в гр. Харманли, ул. „Рила“№ 8, със самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 77181.11.203.1.23 с адрес: гр. Харманли, ул. ”Рила” № 8, ет. 4, с площ от 114 кв.м, с предназначение: жилище, апартамент; на едно ниво.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: Няма

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи:

Валидност на процедурата: 12.07.2023

Идентификатор на имота: 77181.11.203.1.23

Индивидуализация на обекта:

Площ: 114.00

Местонахождение на имота: гр. Харманли, ул. ”Рила” № 8

Начална тръжна цена: 59638.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 1193.00 лв. без ДДС

Депозит: 5964.00 лв. без ДДС