Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 612

Номер на тръжна процедура: 612

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Стара Загора

Населено място: гр. Чирпан

Област: Стара Загора

Описание: АПАРТАМЕНТ №34 - САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 81414.501.136.2.34 по КККР на гр. Чирпан, одобрени със Заповед №РД-18-1540/03.09.2018 г. на ИД на АГКК, последно изменение на КККР, засягащо самостоятелния обект, е от 12.10.2020 г., адрес на имота: гр. Чирпан, ул. „Д-р Петър Генов“ №12, вх. Б, ет. 6, ап. 34, намиращ се на етаж 6 в сграда с идентификатор 81414.501.136.2, предназначение: Жилищна сграда – многофамилна, разположена в поземлен имот с идентификатор 81414.501.136, предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент – в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение, брой нива на обекта: 1, с площ: 80,40 кв. м, състоящ се от: дневна, кухня, две спални, коридор, баня, тоалетна и две тераси, заедно с ИЗБА №62 с площ 3,75 кв. м и ТАВАН №18 с площ 7,11 кв. м, конструкция – СтбК (ППП), постр. 1981 г.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: Няма

Начален час на търга: 09:30

Крайна дата за подаване на документи:

Валидност на процедурата: 07.07.2023

Идентификатор на имота: 81414.501.136.2.34

Индивидуализация на обекта:

Площ: 80.40

Местонахождение на имота: гр. Чирпан

Начална тръжна цена: 44920.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 2000.00 лв. без ДДС

Депозит: 5000.00 лв. без ДДС