Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 570

Номер на тръжна процедура: 570

Продавач: АППК

Населено място: гр. Кърджали

Област: Кърджали

Описание: Недвижим имот - частна държавна собственост с предоставени права за управление на областния управител на област Кърджали, представаляващ: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 40909.121.32.1.2 със застроена площ 255 кв.м, намиращ се на бул. България № 97, ет. 2 в гр. Кърджали, община Кърджали, област Кърджали

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: Няма

Начален час на търга: 10:00

Крайна дата за подаване на документи:

Валидност на процедурата: 28.03.2023

Идентификатор на имота: 40909.121.32.1.2

Индивидуализация на обекта:

Площ: 255.00

Местонахождение на имота: бул. България № 97, ет. 2 в гр. Кърджали, община Кърджали, област Кърджали

Начална тръжна цена: 73000.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 4000.00 лв. без ДДС

Депозит: 13000.00 лв. без ДДС