Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 533

Номер на тръжна процедура: 533

Продавач: Транспортно строителство и възстановяване

Населено място: гр. Стара Загора

Област: Стара Загора

Описание: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.513.480.1.59, с площ от 20,00 кв.м., представляващ гараж № 6, находящ се в обл. Стара Загора, общ. Стара Загора, гр. Стара Загора, бул. „Патриарх Евтимий“ № 156, ет. 0, при граници: на същия етаж: 68850.513.480.1.60, под обекта: няма, над обекта: 68850.513.480.1.1

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: Няма

Начален час на търга: 10:00

Крайна дата за подаване на документи:

Валидност на процедурата: 15.03.2023

Идентификатор на имота: 68850.513.480.1.59

Индивидуализация на обекта:

Площ: 20.00

Местонахождение на имота: гр. Стара Загора

Начална тръжна цена: 23500.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 1175.00 лв. без ДДС

Депозит: 4700.00 лв. без ДДС