Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 458

Номер на тръжна процедура: 458

Продавач: ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД

Населено място: Стара Загора

Област: Стара Загора

Описание: Паркомясто Р 3-11 с площ 12 кв.м. в сграда с идентификатор 68850.503.556.1.145, находящо се в гр. Стара Загора, ул. Александър Батенберг № 28

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: Няма

Начален час на търга: 10:00

Крайна дата за подаване на документи:

Валидност на процедурата: 20.10.2022

Идентификатор на имота: 68850.503.556.1.145

Индивидуализация на обекта:

Площ: 12.00

Местонахождение на имота: гр. Стара Загора, ул. Александър Батенберг № 28

Начална тръжна цена: 25426.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 500.00 лв. без ДДС

Депозит: 3000.00 лв. без ДДС