Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 439

Номер на тръжна процедура: 439

Продавач: АППК

Населено място: Варна

Област: Варна

Описание: Недвижим имот - частна държавна собственост с предоставени права за управление на областния управител на област Варна, представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.1507.835 с площ 202 кв. м, намиращ се на ул. „Граф Игнатиев“ № 29, гр. Варна, община Варна, област Варна, ведно с построената в него сграда с идентификатор 10135.1507.835.3 със застроена площ 153 кв. м

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: Няма

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи:

Валидност на процедурата: 15.08.2022

Идентификатор на имота: 10135.1507.835 10135.1507.835.1

Индивидуализация на обекта: Недвижим имот - частна държавна собственост с предоставени права за управление на областния управител на област Варна, представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.1507.835 с площ 202 кв. м, намиращ се на ул. „Граф Игнатиев“ № 29, гр. Варна, община Варна, област Варна, ведно с построената в него сграда с идентификатор 10135.1507.835.3 със застроена площ 153 кв. м

Площ: 202.00

Местонахождение на имота: ул. „Граф Игнатиев“ № 29, гр. Варна, община Варна, област Варна

Начална тръжна цена: 940000.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 60000.00 лв. без ДДС

Депозит: 180000.00 лв. без ДДС