Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 390

Номер на тръжна процедура: 390

Продавач: БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД

Населено място: гр. Харманли

Област: Хасково

Описание: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР № 77181.11.203.1.26, НАХОДЯЩ СЕ НА АДРЕС: УЛ. „РИЛА“ № 8, ЕТ. 5 С ПЛОЩ ОТ 80 КВ.М В ГРАД ХАРМАНЛИ, ОБЩИНА ХАРМАНЛИ, ОБЛАСТ ХАСКОВО ведно с 30.59/1023 ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР № 77181.11.20З

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: Няма

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи:

Валидност на процедурата: 17.08.2022

Идентификатор на имота: 77181.11.203.1.26

Индивидуализация на обекта:

Площ: 80.00

Местонахождение на имота: УЛ. „РИЛА“ № 8, ЕТ. 5, ГРАД ХАРМАНЛИ, ОБЩИНА ХАРМАНЛИ, ОБЛАСТ ХАСКОВО

Начална тръжна цена: 41100.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 822.00 лв. без ДДС

Депозит: 4110.00 лв. без ДДС