Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 385

Номер на тръжна процедура: 385

Продавач: АППК

Населено място: с. Старосел

Област: Пловдив

Описание: “Дом-паметник хижа “Чевира“ ( почивна база „Чевира“ в землището на с. Старосел, община Хисаря, област Пловдив), обособена част от имуществото на “Вазовски машиностроителни заводи” ЕАД, гр. Сопот, представляващ: а) сграда № 11 — хижа „Чевира”, със застроена площ 405 кв. м, а по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Старосел сграда с идентификатор 69016.450.15.11, б) сграда № 12 - столова към хижа „Чевира", със застроена площ 285 кв. м, а по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Старосел сграда с идентификатор 69016.450.15.12 и в) сграда № 13, с площ 41 кв. м, а по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Старосел сграда с идентификатор 69016.450.15.13.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: Няма

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи:

Валидност на процедурата: 29.05.2022

Идентификатор на имота: 69016.450.15.11, 69016.450.15.12, 69016.450.15.13

Индивидуализация на обекта: “Дом-паметник хижа “Чевира“ ( почивна база „Чевира“ в землището на с. Старосел, община Хисаря, област Пловдив), обособена част от имуществото на “Вазовски машиностроителни заводи” ЕАД, гр. Сопот, представляващ: а) сграда № 11 — хижа „Чевира”, със застроена площ 405 кв. м, а по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Старосел сграда с идентификатор 69016.450.15.11, б) сграда № 12 - столова към хижа „Чевира", със застроена площ 285 кв. м, а по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Старосел сграда с идентификатор 69016.450.15.12 и в) сграда № 13, с площ 41 кв. м, а по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Старосел сграда с идентификатор 69016.450.15.13.

Площ: 405.00

Местонахождение на имота: с. Старосел

Начална тръжна цена: 330000.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 15000.00 лв. без ДДС

Депозит: 65000.00 лв. без ДДС

Причина за отмяна на търг