Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 384

Номер на тръжна процедура: 384

Продавач: АППК

Населено място: гр. Ямбол

Област: Ямбол

Описание: Недвижим имот - частна държавна собственост с предоставени права за управление на областния управител на област Ямбол, представляващ: поземлен имот с идентификатор 87374.516.73, с площ 1397 кв. м, намиращ се на ул. „Ямболен“, гр. Ямбол, общ. Ямбол, обл. Ямбол

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: Няма

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи:

Валидност на процедурата: 29.05.2022

Идентификатор на имота: 87374.516.73

Индивидуализация на обекта: Поземлен имот с идентификатор 87374.516.73, с площ 1397 кв. м, намиращ се на ул. „Ямболен“, гр. Ямбол, общ. Ямбол, обл. Ямбол

Площ: 1397.00

Местонахождение на имота: ул. „Ямболен“, гр. Ямбол, общ. Ямбол, обл. Ямбол

Начална тръжна цена: 93000.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 4000.00 лв. без ДДС

Депозит: 18000.00 лв. без ДДС