Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 383

Номер на тръжна процедура: 383

Продавач: АППК

Населено място: с. Калояново

Област: Пловдив

Описание: Поземлен имот с идентификатор 35523.28.302 и сгради, намиращи се в Индустриална зона – гара Калояново, с. Калояново, община Калояново, област Пловдив, обособена част от имуществото на “Вазовски машиностроителни заводи” ЕАД, гр. Сопот

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: Няма

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи:

Валидност на процедурата: 26.05.2022

Идентификатор на имота: идентификатор 35523.28.302

Индивидуализация на обекта: Поземлен имот с идентификатор 35523.28.302 и сгради, намиращи се в Индустриална зона – гара Калояново, с. Калояново, община Калояново, област Пловдив, обособена част от имуществото на “Вазовски машиностроителни заводи” ЕАД, гр. Сопот

Площ: 6852.00

Местонахождение на имота: с. Калояново

Начална тръжна цена: 300000.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 15000.00 лв. без ДДС

Депозит: 55000.00 лв. без ДДС

Причина за отмяна на търг