Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 381

Номер на тръжна процедура: 381

Продавач: АППК

Населено място: гр. Сопот

Област: Пловдив

Описание: Поземлен имот с идентификатор 68080.501.704 с площ 1 062 кв. м, заедно с построената в имота сграда с идентификатор 68080.501.704.1 със застроена площ 556 кв. м, брой етажи – 3, предназначение – хотел, намиращ се на ул.“Иван Вазов“ № 67, гр. Сопот, община Сопот, област Пловдив, обособена част от имуществото на “Вазовски машиностроителни заводи” ЕАД, гр. Сопот

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: Няма

Начален час на търга: 14:00

Крайна дата за подаване на документи:

Валидност на процедурата: 26.05.2022

Идентификатор на имота: ПИ 68080.501.704, 68080.501.704.1

Индивидуализация на обекта: Поземлен имот с идентификатор 68080.501.704 с площ 1 062 кв. м, заедно с построената в имота сграда с идентификатор 68080.501.704.1 със застроена площ 556 кв. м, брой етажи – 3, предназначение – хотел, намиращ се на ул.“Иван Вазов“ № 67, гр. Сопот, община Сопот, област Пловдив, обособена част от имуществото на “Вазовски машиностроителни заводи” ЕАД, гр. Сопот

Площ: 1062.00

Местонахождение на имота: гр. Сопот

Начална тръжна цена: 600000.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 25000.00 лв. без ДДС

Депозит: 115000.00 лв. без ДДС

Причина за отмяна на търг