Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 364

Номер на тръжна процедура: 364

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Видин

Населено място: Видин

Област: Видин

Описание: Сграда с идентификатор №10971.510.224.18 със застроена площ 24 кв.м., разположена в ПИ с идентификатор №10971.510.224. Предназначение: хангар, депо, гараж, находящ се в област Видин, община Видин, гр. Видин, кв. „Южна промишлена зона“ в ПИ с идентификатор №10971.510.224, при граници на имота: 10971.510.224.17 и 10971.510.224.19. За имота е съставен АЧДС №3049/18.09.2012г. на Областен управител на област Видин.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: Няма

Начален час на търга: 10:00

Крайна дата за подаване на документи:

Валидност на процедурата: 01.06.2022

Идентификатор на имота: Сграда с идентификатор №10971.510.224.18

Индивидуализация на обекта:

Площ: 24.00

Местонахождение на имота: гр. Видин, общ. Видин, кв. Южна промишлена зона

Начална тръжна цена: 6000.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 600.00 лв. без ДДС

Депозит: 600.00 лв. без ДДС