Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 220

Номер на тръжна процедура: 220

Продавач: Научноизследователски строителен институт - НИСИ ЕООД

Населено място: гр.Русе

Област: Русе

Описание: Трети и четвърти етаж от четириетажна масивна сграда в гр.Русе, ул.“Алея Топола“ №6, бл.“Божур“, представляващи самостоятелен обект с идентификатор 63427.1.192.8.59, разположен в сграда №8, в поземлен имот с идентификатор 63427.1.192, брой нива на обекта: две, с площи 472,05кв.м. и 472,05кв.м., заедно с ½ ид.ч. от сутерена с площ 289,78 кв.м. и ½ ид.ч. от ОЧС.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: Няма

Начален час на търга: 14:00

Крайна дата за подаване на документи:

Валидност на процедурата: 26.04.2021

Идентификатор на имота: 63427.1.192

Индивидуализация на обекта:

Площ: 1233.88

Местонахождение на имота: гр.Русе, ул.“Алея Топола“ №6, бл.“Божур"

Начална тръжна цена: 565000.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 5650.00 лв. без ДДС

Депозит: 100000.00 лв. без ДДС