Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 192

Номер на тръжна процедура: 192

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Монтана

Населено място: Превала

Област: Монтана

Описание: сграда с идентификатор 58116.86.7.1 със ЗП 110 кв. м, брой етажи – 2, предназначение: административна, делова сграда, конструкция – масивна, находяща се в ПИ с идентификатор 58116.86.7 по КККР на землище село Превала, одобрени със Заповед № РД-18-336/21.05.2019 г.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: Няма

Начален час на търга: 10:00

Крайна дата за подаване на документи:

Валидност на процедурата: 28.02.2021

Идентификатор на имота:

Индивидуализация на обекта:

Площ: 110.00

Местонахождение на имота: Превала

Начална тръжна цена: 7400.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 500.00 лв. без ДДС

Депозит: 1400.00 лв. без ДДС