Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 283

Номер на тръжна процедура: 283

Продавач: БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД

Населено място: гр.Долна Баня

Област: Софийска област

Описание: 30 бр. поземлени имоти, находящи се в землището на гр. Долна баня, „ГОЛФ КЛУБ ИБЪР“ АД, подробно описани в Приложение № 1 към тръжната документация

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: Няма

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи:

Валидност на процедурата: 27.07.2021

Идентификатор на имота:

Индивидуализация на обекта:

Площ: 236199.00

Местонахождение на имота: гр.Долна Баня, Софийска област

Начална тръжна цена: 849568.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 16991.00 лв. без ДДС

Депозит: 84957.00 лв. без ДДС

Причина за отмяна на търг